Hva er medlemskap i Fuchsiaselskapet?
Et medlemskap i Fuchsiaselskapet er inngangen til en ny hageverden hvis du interesserer deg for fuchsia som hageplante, i bed, i urner, i ampler - ja kort sagt fuchsia på alle tenkelige vis.
Medlemskapet koster naturligvis litt - som alt annet. Kontingenten, for øyeblikket kr. 200,- i året, forfaller ved nyttårstider hvert år, og du vil få tilsendt en giro for innbetaling.

Hva gir medlemskapet deg?
Medlemskapet gir deg en rekke fordeler:

Hvordan blir jeg medlem?

Familiemedlemskap.
Som en prøveordning vedtok Årsmøtet 2008 å ta i bruk et familiemedlemskap. Dette gir fulle rettigheter til ektefeller eller samboere. Et slikt medlemskap koster halvparten av et ordinært medlemskap (for tiden kr. 100,- pr. år). Bruk påmeldingsskjemaet for familiemedlemskap, eller kontakt et styremedlem om dette.

Så snart innmeldingen din er videresendt til kassereren vil du få tilsendt en bankgiroblankett for medlemskontingenten sammen med all annen dokumentasjon du trenger. Medlemskapet gjelder fra den dato kontingenten er betalt.
Dersom du melder deg inn i løpet av oktober/november/desember vil medlemskapet gjelde fra januar det påfølgende år.

 

Velkommen til oss!