Dette er Norsk Fuchsia Selskap:

Selskapets formål er:
Våre partnere:

Selskapet er tilsluttet Euro-Fuchsia -- en sammenslutning av 16 nasjonale fuchsiaselskaper i 12 europeiske land. Selskapet er ellers uavhengig av andre organisasjoner og grupper, men vi har et svært nært samarbeide med Hageselskapet.

Dette gjør Norsk Fuchsia Selskap:

Vi knytter sammen mennesker med felles interesse og felles fasinasjon for skjønne blomster. Medlemsbladet kommer ut fire ganger årlig og inneholder brev og artikler fra medlemmer, nytt om selskapet, dyrkningsråd, tips og ideer som er sendt inn fra medlemmene selv eller hentet fra andre kilder. Vi formidler kontakt mellom mennesker som søker etter stadig flere eksotiske sorter fuchsia.
Pr. i dag finnes det i Norge nærmere 2000 forskjellige typer fuchsia å velge mellom for medlemmene. For å oppnå dette har NFS siden 1985 importert planter fra utlandet under overvåkning av plantevern-myndighetene.

Fuchsiaselskapet der du bor:

Både NFS og de lokale lagene arrangerer møter og tilstelninger, og årlige utstillinger som er åpne for publikum på forskjellige steder i landet. Selskapet deltar også på andre tilstelninger der hagefolk ferdes.
Norsk Fuchsia Selskap har lokale grupper i:

  • Trøndelag
  • Oslo, Østfold og Akershus
  • Sørlandet, Telemark og Vestfold
  • Oppland og Hedmark
  • Rogaland og Hordaland
  • Møre og Romsdal