Ny adresse?
NFS får ofte Bulletiner i retur med påskrift fra Posten som sier
"adresse ukjent" eller "ettersending er utløpt".

Her kan du oppdatere medlemsregisteret vårt med nye detaljer
eller melde fra om endring av gamle opplysninger.

Hjelp oss med å holde opplysningene om deg riktige!

Tidligere informasjon:

*  Medlemsnummer Navn
Gate/vei navn og nr
Postnummer og sted

Endres til:

Nytt for- og mellomnavn
Nytt etternavn
Ny Gate/vei navn og nr
Ny Postnummer og sted
Telefon Mobil
*  E-post
* Endring fra (dato)Denne meldingen sendes automatisk til kasserer@fuchsiaselskapet.no