Innkalling til Årsmøte 2007
Norsk Fuchsia Selskap kaller med dette inn til årsmøte 2007.
Innkalling er også lagt fram i Bulletinen nr 1, 2007
Fullmakter fra gyldige medlemmer må levers styret innen årsmøtet starter.

Sted: Hotel Central, Elverum
Dato: 21 april 2007
Vertskap: Norsk Fuchsia Selskap

På grunn av uforutsigbare hendinger blir altså årsmøte noe forskjøvet. 
I tillegg har Bulletinen, nr 1, 2007, blitt forsinket på grunn av problemer med korrekturlesing,
og styret vil derfor kunngjøre innbydelsen til årsmøtet på denne måten.
Ellers ber styret om at  medlemmene støtter opp om årsmøtet.

Program for årsmøtet:
1. velkommen
2. godkjenning av innkalling
3. presentering av dagsorden
4. valg av møteleder og referent.
5. kasserers rapport for året som gikk
6. budsjett forslag for kommende år
7. innkomne forslag fra medlemmer
8. valg
9. drøfting omkring neste års årsmøte.

Velkommen til Elverum!

Styret.