Årsmøtet 2009

Fuchsiaselskapets årsmøte skal etter vedtektene
holdes innen utgangen av september.

På mange måter er dette en god ordning. Det er en mye bedre tid å reise på, og der er ting å se og oppleve på den tiden av året. Datoen for møtet er valgt til å falle sammen med Fuchsiavenner i Nord-Trøndelag sin årlige utstilling.

 Det er derfor en stor glede å
invitere medlemmer av Fuchsiaselskapet til
årsmøte i Verdal den 18. juli, 2009.

Innkvartering for deltagere som ønsker det er på Stiklestad Park Hotell, i Verdal sentrum, 200 meter fra Verdal jernbanestasjon.

Prisen for overnatting i enkeltrom er kr. 650,- og for dobbeltrom er det 900,- pr. døgn. NFS har reservert et antall rom på hotellet for deltagerne. Beskjed om hvilke døgn man ønsker overnatting må skje snarest og innen 1. juni, 2009

Skal du delta på møtet men ikke bo på hotell, ønsker vi påmelding (for bevertning etc.)
til Ragnar Tiller innen 1. juli

 

 Bestem deg snarest mulig, og send ditt hotellønske skriftlig til:
         Ragnar Tiller, Sogneprest Krogs vei 19, 7650 Verdal,
         eller på epost til:   
rtiller@vktv.no

Program, dagsorden og andre opplysninger finner du her

 Velkommen til Verdal!