Fuchsialaget Dråpatre:


Fuchsialaget Dråpatre ble dannet i 2002 for å ta seg av medlemmene i Nordmøre

Styret i laget består av:
Leder:  Else Wigum, 6690 Aure, tlf. 7164 5868
Nestleder:  Lise Melum, 6690 Aure, tlf. 7164 5629
Kasserer:  Marianne Sandvik, 6698 Lesund, tlf. 7164 4285
Styremedlem:  Astrid M Sandvik, 6698 Lesund, tlf. 7164 4120

Programmet for året: Kommer senere
Dato Sted Program

Du får forbindelse med Fuchsialaget Dråpatre
via sekretæren, Elsa Wigum, på telefon 7164 5868,
eller epost til john.wigum@c2i.net