Ja takk!
Jeg vil gjerne melde inn en person som familiemedlem av Norsk Fuchsia Selskap!
Vi forstår at medlemskapet løper fra den dato betaling er registrert og varer resten av  året, og skal fornyes ved hvert årsskifte.
Kontingenten for hvert familiemedlem er for tiden kr 100,- pr år.
Totalt for meg selv og mitt familiemedlem blir medlemsavgiften da kr 300,- i året.
Et familiemedlemskap gir fulle rettigheter i Selskapet, men ikke medlemsbladet Bulletinen.Hvis betaling skjer i oktober, november eller desember vil familiemedlemskapet gjelde fra januar det påfølgende år.  

Send snarest betalingsgiro for familiemedlemskapet!

Fornavn
Etternavn
Gate/vei navn og nr
Postnr og poststed
Telefon
Mobil
E-post
   
Mitt fornavn
Mitt etternavn
   *   Mitt medlemsnummer
Mitt postnr. og poststed
*   Min e-post (viktig!)Denne meldingen sendes automatisk til kassereren