Slik ble vi til:

Det var en gang:
Tilbake i begynnelsen av 1980-tallet begynte en del fuchsia-interesserte hageeiere i Norge å lure på om der fantes andre med samme interesser. Hver for seg undersøkte de i nabolaget, blant Hageselskapets medlemmer og andre sannsynlige steder, og mens de etter hvert oppdaget at der virkelig var andre, så ble det ikke tatt noen særlig seriøse skritt til å få samlet disse. Henvendelser til Hageselskapet skapte nok litt interesse, for plutselig en dag ble vi informert at "den og den har samme interesser som deg, og likeså den" -- det var vel et halvt dusin eller så som ble nevnt med navn.
Dag Altin, som den gang var en interessert student ved Universitetet i Trondheim hadde meldt en interesse til Hageselskapet for å starte et fuchsia-selskap i Norge, likt det som fantes i Sverige. Hageselskapet skrev til de personene som hadde gjort henvendelser og etter hvert ble det kalt inn til et møte på kafeen "Cheese Inn" i Oslo i mars 1985. Anne Utheim sto bak denne innkallelsen.
En sped begynnelse:
Møtet på "Cheese Inn" den 23 mars 1985 ble gjennombruddet.
Disse møtte fram på det første møtet:
Anne Utheim, Joan Haugland, Gudrun Sødahl, Katrina Riise, Oddvin Lontveit og Mollie Elieson. Det ble besluttet å organisere en forening som skulle hete Norsk Fuchsia Selskap. Formålet skulle være å samle alle fuchsia-interesserte i Norge under n organisasjon, spre interessen for planten så vidt som mulig, og øke sortimentet blant medlemmene med plantebytte og lignende.
Alle betalte kr. 10,- som "møtegebyr" og avtalte neste møte om en måned på samme sted.
Den 23 april 1985 møtte interimstyret igjen på "Cheese Inn", og fordelte styreverv seg imellom. Interimstyret ble utnevnt av de  som møtte fram slik:
 • Leder: Joan Haugland
 • Sekretær Anne Utheim
 • Kasserer Oddvin Lontveit
 • Varamedlem Katrina Riise
 • Varamedlem Jack Haugland
 • En medlemskontingent på kr 40,- pr år ble fastsatt, med kr 50,- for ektepar. Det ble besluttet å skaffe katalog fra England med den hensikt å importere planter. Neste møte ble fastsatt til 14 mai.
  Den 14 mai ble vedtektene gjennomgått og fastsatt. Det ble diskutert om Norsk Fuchsia skulle knytte seg til Hageselskapet, men man besluttet å la dette bero inntil videre.
  På møtet hos Anne Utheim den 17 juni ble de aller første importerte plantene utlevert til alles glede. Dette var store fine stiklinger - enkelte kunne kanskje ha vært morplanter!
  Vi vokste og vokste:
  I løpet av året 1985 vokste vi fra de fem til omlag 20. Mange av medlemmene hadde sett hittil ukjente fuchsiaer på ferieturer i utlandet, eller sett bilder av sorter som ikke var å få tak i (gartnerier og hagesentere hadde et sortiment på kanskje 5-6 forskjellige sorter den gang!). For Reidun Jensehaugen del var det et bilde i et blomsterleksikon hun falt for: Ting-a-Ling, som hun omsider etter mye møye og strev fikk fra Joan i Lier. Da hadde hun prøvd både lokalavis og lokalradio, og alle planteutsalgene på Sørlandet!
  Fuchsiaselskapet der du bor:
  Selskapet deltar også på andre tilstelninger der hagefolk ferdes. I 1991 begynte vi å få såpass store konsentrasjoner av medlemmer i visse områder at vi kunne begynne å tenke på lokallag. Det hadde blitt klart etter en tid at et Norsk Fuchsia Selskap basert p Østlandet var en dårlig løsning for folk i andre deler av landet.
  Norsk Fuchsia Selskap har nå lokale lag i:
 • Trøndelag
 • Oslo og Akershus
 • Sørlandet, Østfold og Vestfold
 • Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal
 • Rogaland, Bergen og Hordaland, og Telemark