Våre lokale lag

I begynnelsen ...
I begynnelsen var det bare Norsk Fuchsia Selskap - med individuelle medlemmer over hele landet. Vi ble helt fra starten i 1985 klar over at vi ikke kunne yte medlemmene rettferdighet fra et sentralt punkt på Østlandet, og det var vår hensikt å etablere lokale grupper - lokallag - som kunne gjøre noe for medlemmene i nærmiljøet.
Tilgang på nye medlemmer fungerte bra, flere av våre "tungvektere" reiste rundt og holdt foredrag med lysbilder i Hagelagene, og utstillingen i Oslo trakk bra med fuchsia-venner.
Etter hvert ble det flere konsentrasjoner av medlemmer, og på Sørlandet begynte en gjeng å samle "sine" medlemmer under navnet Sørlandets Fuchsia Venner. Så kom TrønderFuchsia igang, og deretter fulgte flere områder etter i rask rekkefølge. Idag er det 19 lokallag av Fuchsiaselskapet - de fleste vel etablert med styre og vedtekter, men der er også noen med en foreløpig løsere organisasjon .
Enkelte lag har en mindre lokal kontingent som skal dekke lagets drift: kaffe og smågodt på møtene, og lokal-leie.
Et sted nær deg ...
Lokallaget fungerer som Fuchsiaselskapets forlengede arm i nabolaget ditt. Der er møter og samlinger, plantebytte og stiklingssalg, og medlemmene kommer sammen f or å diskutere spørsmål og finne løsninger.
Flere av lagene arrangerer utstillinger og importerer planter fra utlandet for medlemmene sine.
Et lokallag har ikke nødvendigvis en bestemt geografisk grense, og en entusiast kan gjerne være medlem av flere lag, eller tilhøre et annet lag enn det nærmeste. Det er ikke nødvendig å være medlem av Fuchsiaselskapet for å komme på et møte i lokallaget, men skal man være registrert som medlem må man også ha medlemskap i Fuchsiaselskapet i orden!
Hvite flekker på kartet ...
Norgeskartet har ennå flere uutforskede områder - steder der det ikke finnes noe lokallag til å ta seg av medlemmene. Og flere hundre medlemmer har således ingen lokallag å ty til. Dette skal vi rette på: vil DU hjelpe oss med denne utfordringen?