Regioner uten lokale lag

Vil DU være vår ildsjel i Nordland, Troms eller Finnmark?
Store deler av landet vårt er uten lokale lag av Fuchsiaselskapet. Dette er noe vi er svært interessert i å gjøre noe med, og vi mottar gjerne henvendelser fra medlemmer som kan tenke seg å være med å bygge opp et lag som kan tjene medlemmene i deres eget nærmiljø og på deres egne premisser.
Lokallag er ikke nødvendigvis geografisk omkranset av fylkesgrenser! En logisk begrensning for et lokallag kan heller være folketettheten, eller avstandene til nærmeste neste lokallag.
La oss høre fra deg!

For nærmere opplysninger om våre lokallag,
send e-post til Fuchsiaselskapet.