Ja takk!
Jeg vil gjerne bli medlem av Norsk Fuchsia Selskap!
Jeg forstår at medlemskapet løper fra den dato betaling er registrert og gjelder resten av  året, og skal fornyes ved hvert årsskifte.
Kontingenten er for tiden kr 200,- pr år.
Jeg mottar Bulletinene som har kommet ut tidligere i året når kontingenten er betalt.
Jeg forstår at dersom jeg betaler i oktober, november eller desember vil medlemskapet gjelde fra januar det påfølgende år.

Send meg snarest innbetalingsblankett!

Fornavn
Etternavn
Gate/vei navn og nr
Postnummer
Poststed
Telefon
Mobil
E-postDenne meldingen sendes automatisk til kasserer@fuchsiaselskapet.no