FuchsiaVenner i Nord-Trøndelag

Foreningen ble startet i 1995 og pr. 31.12.2008 hadde foreningen 63 medlemmer, det er en økning på 10 stykker fra 2007.  En del av disse har ektefeller som aktivt er med i foreningen så totalt er medlemstallet noe større.
Foreningen arbeider med utstilling, turer og diverse tilstelninger. Foreningen sender ut medlemsblad tre ganger pr. år, med kunngjøringer om arrangementer som foregår i løpet av året. I tillegg prøver vi å få med stoff som kan interessere medlemmene
 
Styret i Fuchsiavenner i Nord-Trøndelag består etter årsmøtet 2013 av: Reportasje fra utstillingen 2008
Bilder fra utstillingen 21 juli 2007

Bilder fra utstillingen 22-23 august 2006
Her er en liten reportasje fra aktivitetene i 2005:

Styret har laget et forslag til program for 2012:

Februar  15. kl. 19.00  Årsmøte i Rostadgården
April      11. kl. 19.00 Vårmøte hos Steinkjer Hagesenter
Juni       06. kl. 19.00  Plantebytte/salg hos Kåre Sundfær
Juni       17.   

Dagstur til Hitra

Juli        21. kl. 10.00 Utstilling
Aug.   Hagevandring
Nov.     Julebord i Rostadgården

Det blir som vanlig loddsalg på møtet.
Ta med gevinster
Velkommen!

Styret