Romsdal Fuchsia og Pelargonium Lag ble dannet i september 2002 for å ta seg av medlemmene i den midterste delen av fylket.
Laget har et nært samarbeide med Møre Fuchsialag, og møtene er gjensidig åpne for medlemmer av begge lag. Lagene vil også kunne arrangere felles tilstelninger.

Det ble den 12. mai 2011 avholdt ett medlemsmøte i Romsdal Fuchsia og Pelargoniumlag, 6 medlemmer møtte. Tema for møtet var hva som videre skulle skje med laget. På grunn av svært liten aktivitet i laget de siste 2-3 år, ble det besluttet å legge det på is ett års tid.

Du kan kontakte Romsdal Fuchsia og Pelargoniumlag slik:
Kontaktperson Unni Jensen tlf. 7122 5039 og mob. 4524 7040 unni.jensen@c2i.net

Se bilder fra utstillingen i 2005.