Betingelser for oppføring på denne siden:

Stiklingsprodusenter kan få oppføring på denne siden ved skriftlig henvendelse med (eventuelt firmanavn), navn, adresse, telefon-nummer, telefax-nummer, e-post til redaksjonen av fuchsia-nettet.
Egen side med planteliste er også mulig. Kontakt redaksjonen for pris!
Redaksjonens e-post adresse er:
webredaksjon@fuchsiaselskapet.no

Redaksjonen er ikke ansvarlig for bestillinger som sendes til noen av stiklingsprodusentene, eller for resultat eller konsekvenser av noen bestillinger.Se egen annonse fra:
    Perry Leon Nakken, Vatne ved Ålesund

    Randi Ulvik Haugan, Skogn i Nord-Trøndelag

Andre salgssteder:

Perry Leon Nakken, Fjellveien  7, 6265 Vatne, tlf. 4132 0047,
leverer planter, ampler og tilbehør
Epost: pejona@mimer.no hjemmeside www.perrys.no
Postsending

Heidi (Mimmi) Momrak, 3870 Fyresdal, tlf. 3504 1218 eller 4767 2078
Epost: h-momrak@online.no www.123hjemmeside.no/cardigarden

Postsending

Solkroken Gartneri, Nils B Algerøy, Drange, 4639 Kr.sand,
tlf. 3804 3013,

 
Kirsten Øyum, Klemmetsmoekra 20, 7300 Orkanger, tlf. 7248 1473,
Epost koyum@online.no
Postsending
Hagemo Planter, Hærnesvegen 356, 2116 Sander, tlf. 9860 3709,
Epost post@hagemoplanter.no   hjemmeside www.hagemoplanter.no/
 
Randi Ulvik Haugan, Skogvn 19, 7620 Skogn,tlf. 7409 5421,
Epost randi@ntebb.no
Postsending
Fuchsiahagen Gartneri, Anne Marie Vaa, 3854 Nissedal, tlf. 3504 7203, sender i posten
Epost fuchsiah@online.no
Postsending
Grønvik Hagesenter v/Tore Sandvik, 4139 Fister, tlf. 51752131,
Epost
groenvih@online.no
Postsending
Rolf Inge Lid, Lid, 6393 Tomrefjord, tlf. 7118 2755,
Epost rolf.lid@online.no