Sogn og Fjordane:


Der er ingen lagsaktivitet i fylket, men er du ein Fuchsia-ven 
så tak kontakt med styret i Fuchsiaselskapet