Fuchsiaklubben SPIRA i Hedmark

Spira henter sine medlemmer fra Hedmark og øvre Akershus. Laget arrangerer årlig en utstilling i Skogbruksmuseet på Elverum som er vel verdt å besøke.
Er du ikke medlem i Spira ennå, men er medlem i NFS og bor i Østerdalen og omegn? Ta kontakt med Spiras leder så vil du få dato og klokkeslett for møtene.
Du/dere er hjertelig velkommen til våre møter og arrangementer.

 

Se vinnerne av utstillingen på Skogmuseet 2005
Her vinneren av utstillingen på Skogmuseet 2006
Se bildene fra utstillingen 2007
Se bildene fra utstillingen 2008
Se bildene fra utstillingen 2011
 

Programmet for 2013:

Mandag 11. mars
kl. 18.00 

Årsmøte på kafe Fryd og Gammen i Elverum

Lørdag 13. april

Busstur til Hagemessa på Lillestrøm
og besøk på Myrvoll Hagesenter

Mandag 3. juni kl.
18.00

Medlemsmøte hos Solveig og Reidar Skjæret, Heradsbygd. Plantebytte / salg. Utlodding og kaffe med noe attåt.

Juli :

Busstur tid, dato og sted bestemmes senere.

Mandag 12. august
kl.18.00

Hagevandring. Vi planlegger utstillingen.
 Sted ikke bestemt.

Lørdag 24. august
kl. 10.00 – 18.00 

Vi avholder vår årlige utstilling i / ved Elverumshallen.

Mandag 7. oktober
kl. 18.00

Høstmøte på kafe Fryd og Gammen i Elverum.
Lillian Eggen og Gerd Finstad lærer oss å lage fine dekorasjoner. Vi deler minner og erfaringer
fra sommeren. Servering og loddsalg.

Onsdag 5. desember
kl.18.00

Julemøte med sang og moro, og julemat på Kafe Fryd og Gammen i Elveru|m.

Velkommen til møter og turer, gamle som nye medlemmer.
Vennlig hilsen
Johanna

 

Styret i Fuchsiaklubben Spira er sammensatt slik:
Leder Johanna Salshaugen 2436 Våler i Solør Tlf. 62420661 / 48181851, 
e-post: jsalsha@online.no
Sekretær Gerd Finstad 2410 Hernes Tlf. 62410253  
Kasserer Solveig Skjæret 2415 Heradsbygd Tlf. 62418376 / 91390530,
Styremedlem Liv Oppegård 2406 Elverum Tlf. 62413022
Styremedlem Annie Opås 2270 Flisa Tlf. 62957429
Varamedlem Kåre Nordsveen 2380 Brumunddal Tlf. 62355186
Varamedlem Halvor Martinsen 2320 Furnes Tlf. 62350180

Snakk med lederen, Johanna Salshaugen
på telefon 6242 0661
eller på epost til jsalsha@online.no om laget i Hedmark.