TrønderFuchsia

er desidert vårt største lokallag. Laget holder sin hånd over omlag 200 fuchsia-interesserte i begge Trøndelagsfylkene, hvorav en del er medlemmer av Fuchsiaselskapet.

Lagets utstilling på Ringve Botaniske Hage er vel verdt et besøk, med flere hundre planter av imponerende størrelse og kvalitet.
Laget har sin egen avis som utgis av styret og kunngjør møter, tilstelninger og lignende. Der er også en del informative artikler om fuchsia og tips for bruk og stell.
Laget skaffer varer som blir solgt videre til medlemmene til kostpris: Potter, ampler, jord, gjødning etc.

Her ser du en reportasje fra utstillingen i 2011!

Program for 2013

>

13. februar:

Årsmøte.

20. februar kl 18.00:

Kurs i stell av fuchsia og pelargonium på Drivstua gartneri.

10. april:

Vårmøte på Rosten Samfunnshus.

9. juni:

Salgs- og byttedag på Ringve.

26. juni

En vandring i hagen til to medlemmer.

10. - 11. august:

Utstilling på Ringve Botaniske Hage i Trondheim.

22. oktober:

Høstmøte på Moholt menighetshus.

 Mer om de ulike arrangementene i senere utgaver av bullen. Nærmere informasjon om programmet finner du i vårt lokale medlemsblad.

Snakk med Kirsten Øyum på telefon 9021 3535
eller send epost til lederen: koyum@online.no
når det gjelder informasjon om TrønderFuchsia.