Ja takk!
Jeg vil gjerne verve en venn som medlem av Norsk Fuchsia Selskap!
Vi forstår at medlemskapet løper fra den dato betaling er registrert og varer resten av  året, og skal fornyes ved hvert årsskifte.
Kontingenten er for tiden kr 200,- pr år.
Min venn mottar Bulletinene som har kommet ut tidligere i året når kontingenten er betalt.Hvis betaling skjer i oktober, november eller desember vil medlemskapet gjelde fra januar det påfølgende år.  

Send snarest innbetalingsblankett til min venn!

Min venns fornavn
Etternavn
Gate/vei navn og nr
Postnr og poststed
Telefon
Mobil
E-post
   
Mitt fornavn
Mitt etternavn
Mitt medlemsnummer
Mitt postnr. og poststed
Min e-post (viktig!)Denne meldingen sendes automatisk til kasserer@fuchsiaselskapet.no